Zveřejněno od:19.09.2019 0:00:00
Zveřejněno do:01.11.2019 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - infekční lékařství
Značka:P13-44415/2019
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Infekcni_nemoci.pdf
Vytisknout