Zveřejněno od:15.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:26.06.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:Výběrové řízení - dermatovenerologie
Značka:P13-24489/2018
Původce:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Adresát:Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Stav:Vyvěšeno


Dermatovenerologie.pdf
Vytisknout