Zveřejněno od:10.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:31.05.2018 0:00:00
Oblast:Odbor majetkový, bytový a investiční
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Volný prostor sloužící podnikání č. 4, Hostinského 1533, P5
Značka:P13-23729/2018 Ko NP
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Prostor_slouzici_podnikani_c_4_Hostinskeho_1533_Praha_5.pdf
Vytisknout