Výdej voličských průkazů

Výdej voličských průkazů bude zahájen 28. 12. 2017, na adrese Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, odbor občansko-správní, 3.patro, kancelář č. 433 nebo kancelář č. 445.

Voličům budou předávány voličské průkazy pro 1. a 2. kolo, pokud výslovně nepožádají o voličský průkaz pouze pro některé kolo volby.

Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Lhůty pro příjem žádostí a výdej voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.

Výdej voličských průkazů

V mezidobí mezi 1. a 2. kolem volby, budou voličské průkazy vydávány v níže uvedených termínech.
Výdej bude ukončen 24. 1. 2018 v 16.00 hod.

 15. 01. 2018  pondělí    8.00-18.00

16. 01. 2018    úterý    8.00-14.00

17. 01. 2018  středa    8.00-18.00

18. 01. 2018    čtvrtek    8.00-14.00

19. 01. 2018    pátek  8.00-13.00

22. 01. 2018    pondělí    8.00-18.00

23. 01. 2018    úterý  8.00-16.00

24. 01. 2018    středa  8.00-16.00
Informace Ministerstva vnitra České republiky pro voliče před konánímdruhého kola volby prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 2.kolo

Popis a sídlo volebních okrsků pro 2. kolo volby prezidenta

Navigace voličů do volebních místností

Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky

Stanovení počtu prostor pro úpravu hl. lístků a min. počtu členů OkVK

Informace pro voliče - volba prezidenta

Voličské průkazy pro volbu prezidenta ČR 2018

Žádost o vydání voličského průkazu-volba prezidenta 2018 1.kolo

Žádost o vydání voličského průkazu-volba prezidenta 2018 2.kolo

Informace o počtu a sídle volebních okrsků- volba prezidenta 2018

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici

Informace o nevyhrazení plochy pro volbu prezidenta

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Přehled o telefonním spojení do volebních místností - volba prezidenta 2018


Vytisknout