Odkazy na platné právní předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb. Obrázek bez popisku (PDF, 6 MB)
Platné právní předpisy ke stažení
Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb. Obrázek bez popisku (PDF, 6 MB)
Formuláře, vyplývající z vyhlášky č. 432/2001 Sb.
Seznam příloh

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

Pasport stavby studny
(dokument MS Word)
Zveřejněno: 16.01.2012 – Admin Administrator ; Přečteno 4935 x
Vytisknout