Odkazy na platné právní předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Formuláře, vyplývající z vyhlášky č. 183/2018 Sb.
Seznam příloh

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení

Pasport stavby studny
(dokument MS Word)
Zveřejněno: 16.01.2012 – Admin Administrator ; Přečteno 8407 x
Vytisknout