Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International (sdružení nevládních organizací, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků v celé Evropě) a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická, národní partner BirdLife International, organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na mnoha místech v republice jsou organizovány vycházky do probouzející se jarní přírody. Na březích rybníků, v říčních údolích, v lesích i v městských parcích se setkávají skupiny zájemců o přírodu s ornitology, aby se dozvěděli více nejenom o ptačím zpěvu, ale také o dalších aspektech života naší avifauny. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu.
O každé akci je veden záznam, kolik osob se jej zúčastnilo, kolik druhů ptáků a v jakém množství bylo pozorováno. Záznamy jsou poté zpracovány a zaslány BirdLife International.

V Praze 13 v sobotu 12. května v 7.00 hodin před klubem Mlejn.

Letos se Vítání ptačího zpěvu uskuteční i v Praze 13, a to v sobotu 12. května 2018. Sraz je v 7:00 hodin před klubem Mlejn. Budete moci pozorovat ptáky - možná vás překvapí jejich druhová pestrost na okraji sídliště - učit se poznávat jejich zpěv a dozvíte se též zajímavosti z jejich života i možnosti jejich ochrany. Akce potrvá asi 2 hodiny, s sebou je vhodné si vzít dalekohled.
Za deště se akce konat nebude.

Vycházku vede Jiří Novák, tel. 773 784 835, e-mail jiri.n.53@gmail.com

Česká společnost ornitologická: http://www.birdlife.cz/ (na těchto stránkách najdete kromě spousty zajímavých informací i místa a časy dalších akcí Vítání)
Podrobný seznam všech akcí najdou zájemci na webu České společnosti ornitologické.

Společně pro ptáky a pro lidi od roku 1926.

vogelsang
Vytisknout