ÚMČ Praha 13 pořádá vítání občánků pro děti, které mají trvalý pobyt na území MČ Praha 13. V případě zájmu o pozvání na tuto malou slavnostní akci je potřeba narození dítěte oznámit.

Oznámení o narození dítěte přijímá Nikol Porazilová 
- osobně v budově ÚMČ Praha 13, přízemí, kanc. č. 112 nebo 3. patro kanc. č. 433
e-mailem spolu s elektronickým podpisem na adresu: PorazilovaN@praha13.cz 
- datovou zprávou

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte občanský průkaz k ověření totožnosti.
Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno/a a příjmení dítěte; datum narození; adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu).

V případě dotazů můžete kontaktovat Nikol Porazilovou na tel. 235 011 317.


O termínu a konkrétním čase konání vítání občánků jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na uvedenou adresu trvalého pobytu či doručovací adresu cca 3 týdny před konáním vítání občánků.

Vítání občánků probíhá v obřadní síni ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5.

Vytisknout