VIRTUÁLNÍ KLUB SENIRŮ P13

Vedení naší městské části se snaží, aby se na třináctce všem dobře žilo – dětem, mládeži, lidem v produktivním věku, ale také seniorům. Přestože Praha 13 stále patří mezi městské části s nejnižším věkovým průměrem, i zde populace stárne. Obyvatel v seniorském věku přibývá a starší spoluobčané a jejich rodiny se stále častěji dotazují, jak by se mohli stát členy některého z třinácti klubů seniorů, které zde fungují, nebo zda a kdy se bude otevírat další tematicky zaměřený klub.

Je dobře, že jsou naši senioři stále aktivní a v klubech se cítí dobře. 

Virtuální klub je otevřen všem seniorům, kteří mají zájem o aktuální informace, volnočasové aktivity a dění v naší městské části.

Registrovat se do něj můžete každé pondělí od 12.00 do 15.00 a středu od 8.00 do 11.30 v kanceláři č. 118 v přízemí radnice. Individuální termín schůzek je možné domluvit na tel. +420 235 011 615 nebo na zelenkovah@praha13.cz


Vytisknout