Název: Předběžné oznámení - Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb
Evidenční číslo: Z2018-005168
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Z2018-005168
Odbor: Odbor - kancelář starosty
Typ: nadlimitní
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Zadavatel zadává veřejnou zakázku, která je koncesí ve smyslu ustanovení § 174 a násl. zákona. Jejím předmětem je zajištění provozu domova seniorů a domova se zvláštním režimem (dále jen „Zařízení“) dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a poskytování souvisejících služeb. Zadavatel zároveň vybaví Zařízení mobiliářem (dále jen „Mobiliář Zadavatele“), který zůstane, stejně jako Zařízení, po celou dobu Koncese v jeho vlastnictví. Zařízení, včetně Mobiliáře Zadavatele, bude vybraný dodavatel užívat na základě pachtu a bude za něj hradit Zadavateli pachtovné. Koncesionář po uzavření Smlouvy vybaví Zařízení dalším vybavením, které bude sloužit k řádnému poskytování Služeb v souladu se Smlouvou (dále jen „Mobiliář Koncesionáře“). Bližší informace jsou na stránkách profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/koncese-na-provozovani-domova-pro-seniory-a-zajisteni-souvisejicich-sluzeb
Druh zadávacího řízení: koncesní řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 01.06.2018 Do: 31.7.2018 11:00
Místo podání nabídek: Podatelna ÚMČ Praha 13
Termín otevírání nabídek: ---
Datum zadání zakázky: 20.12.2018

Seznam souborů k zakázce

K zakázce nejsou vloženy žádné soubory!
Vytisknout