Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.


Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VOK 6 - 2019

Harmonogram velkoobjemovych kontejneru 6
Vytisknout