Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.


Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
říjen a listopad 2019

harm 10-11 2019


Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
listopad a prosinec 2019

Harmonogram přistavení VOK - listopad prosinec 2019


Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
prosinec 2019
Harm. VOK 12-2019

Vytisknout