Můžete se těšit na vánoční tržiště i bohatý program s vystoupením sboru The Doodles.
Výtěžek akce jde na pomoc onkologicky nemocným dětem ve FN Motol v rámci projektu Můj nový život.
Vytisknout