ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ DNE 11.4.2018

Přijďte nám říct svůj názor

Zajímá nás váš postoj k plánované revitalizaci veřejných prostranství v naší městské části. Zveme občany Prahy 13 na veřejné projednání investičních záměrů odboru životního prostředí, které se koná ve čtvrtek 11. dubna od 17.00 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. Společně se vyjádříme k navržené revitalizaci a rekonstrukci několika míst v naší městské části.

Jde o následující dvě lokality:

Rekonstrukce DH ve vnitrobloku Chalabalova 

Jedná se o celkovou rekonstrukci středové části vnitrobloku, zejména o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy. Prostor je rozčleněn oplocením ve tvaru kruhových obrazců, které představují obří hlemýždí ulitu. Křivky oplocení pokračují do středu hřiště a mění se na posedové zídky. Hřiště je určeno pro starší děti. Povrch bude tvořit říční písek (dopadové zóny) a betonová dlažba. Herní prvky (lanovka, šplhací kostky, prolézací oblouky, hnízdo k houpání) jsou určeny především pro rozvoj motoriky dětí (držení rovnováhy a koordinace pohybů). Hřiště doplní nový mobiliář. Stromové patro bude doplněno o další jedince a nižší keřové patro bude kopírovat tvar šnečí ulity. U vchodu do hřiště je navržen trvalkový záhon.

 

Agility hřiště u Volkána 

V MČ Praha 13 se dosud nenachází žádné hřiště pro milovníky psů. Podél cesty z Centrálního parku do prokopského údolí je naplánováno hřiště pro výcvik psů. Na travnaté ploše oddělené od cesty plotem bude instalováno 8 prvků pro pejsky a jejich páníčky. Hřiště bude doplněno stylovými dvěma lavičkami a odpadkovými koši se stojanem na sáčky na psí exkrementy.

 

Projednání uvedených záměrů je součástí aktivit Místní Agendy 21.

Hanka Zelenková
koordinátor agendy MA 21


PLAKÁT VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11.4.2018

Vytisknout