VAFO - demonstrace před MŽP

Trápí nás to už několik let. Ráno chcete vyvětrat, o víkendu chcete ráno otevřít okno, chcete jít na procházku- nejde to, zápach z psích granulí je velmi intenzivní. Děti v tom zápachu chodí do školy. Tento nezaměnitelný odér má svůj původ v továrně na krmivo pro domácí mazlíčky, ve firmě VAFO, sídlící v Chrášťanech, v malé obci na hranicích Prahy, ale úředně spadající do Středočeského kraje. Zápach se šíří v závislosti na větru, celkově na počasí a ničí tak nejen naše zdraví, ale i hodnotu našich domovů. 

Z toho důvodu se dvě členky Zeleno-pirátské koalice, paní Jana Horká (zastupitelka na Praze 13) a Hana Šimečková staly spoluzakladatelkami občanského spolku Praha pro život zaměřeného primárně na tento problém. Firma VAFO, Praha s.r.o. vznikla již v roce 1994, ale zpočátku svému okolí žádný problém nepůsobila. Měla jen jednu výrobní linku, objem výroby byl malý, a tak i když to občas nepříjemně zavanulo, lidé to nevnímali jako nějaký problém. Situace se ale změnila, firma postupně nainstalovala tři linky, a tím se dostala do kategorie, kdy musela požádat o integrované povolení. O to požádala v roce 2016. Díky průtahům v řízení, odsouhlaseném Krajským úřadem Středočeského kraje (dále jen KÚSK), dodala firma potřebné podklady přesně den poté, co nabyla účinnosti změna zákona (zákon326/2017 Sb.), podle které již tento záměr nepodléhal posouzení podle Zákona o vlivu na životní prostředí. KÚSK vydal Integrované povolení, souhlas s rozšířením výroby. Magistrát hl. města Prahy (dále jen MHMP) se odvolal, a tato přetahovaná platí i dnes, kdy na Ministerstvu životního prostředí leží druhé odvolání MHMP. Rozhodnutí by mělo padnout do poloviny října. 

Proto spolek uspořádal dne 19. září demonstraci před budovou MŽP, kde se momentálně rozhoduje o dalším rozšíření či nerozšíření provozu. Demonstraci jsme uspořádali proto, abychom důrazně upozornili na to, že když neřeší obrovský problém politici, musí to řešit občané.

 Podpořit nás přišli a svůj projev přednesli:

senátor pro Prahu 5 a 13 Václav Láska, starosta MČ Praha-Řeporyje Pavel Novotný, tajemnice Městského úřadu Praha - Zličín Ing. Jarmila Hindová, asistentka poslankyně Pirátské strany Dany Balcarové Kristýna Kubcová, dále předsedkyně spolku paní Emilie Schneider přečetla dopis české atletky Zuzany Hejnové, která bydlí na Zličíně a zápach zná bohužel velmi dobře. Zásluhu na konání demonstrace má i další člen spolku Praha pro život Jaromír Bečička, zúčastnili se další zastupitelé z Prahy 13 (Klub Zelení a Piráti pro 13) paní Václava Balabánová a Adam Kopetzký a především také několik desítek občanů. 

Jana Horká zastupitelka Klub Zelení a Piráti pro 13, Hana Šimečková

 

Reakce klubu Zastupitelstva MČ Praha 13 na článek zastupitelky Jany Horké – Klub Zelení a Piráti pro 13 a paní Hany Šimečkové

Zmíněným problémem se dlouhodobě a intenzivně zabýváme. O podniknutých krocích jsou občané průběžně informováni na stránkách STOPu. Naposled to bylo v listopadovém vydání ve starostově Přímé lince:

Bohužel již přes deset let znepříjemňuje život obyvatelům západního okraje Prahy zápach, pocházející z chrášťanské továrny na psí granule, z jejíž výrobní linky pochází známé krmivo značky Brit. Lidé se oprávněně zlobí a ptají se proč.

  Odpovědně mohu říci, že mi tato nepříjemná život obtěžující záležitost není vůbec lhostejná, stejně jako neustále přibývající stížnosti od občanů. Ze své pozice starosty třináctky se snažím mnoha aktivitami pomoci ke zdárnému vyřešení vzniklé situace, přestože faktem zůstává, že zdroj zápachu se nachází ve Středočeském kraji a ÚMČ Praha 13 není věcně ani místně příslušný k vyřizování těchto doručených stížností.

  V posledních letech je však situace s šířícím se a pravidelně se opakujícím zápachem již neúnosná. Občany i vedením naší městské části je vnímána jako velký problém, který není možné ignorovat! Stejný osud postihl i obyvatele Zličína, Řep nebo Řeporyjí. Přestože jsme komunikovali s mnoha institucemi, náš problém celou dobu nikoho nezajímal. Proběhla již celá řada petic, demonstrací a jednání, zastání jsme nenašli jak u vedení Prahy, středočeské hejtmanky, České inspekce životního prostředí ani Ministerstva životního prostředí. Jediným výsledkem jednání oslovených institucí, které si tento problém přehazují jako horký brambor, jsou tisíce naštvaných lidí a pět naštvaných starostek a starostů. Proto se Rada naší MČ tímto problémem zabývala na svém zasedání dne 23. září a vydala usnesení, ve kterém žádá společnost VAFO Praha, s.r.o., o okamžité ukončení výroby z důvodu obtěžujícího zápachu zatěžujícího občany MČ Praha 13 a žádá v něm primátora o zjednání nápravy v této věci.

 Tímto krokem jsme iniciovali svolání společného jednání zástupců dotčených městských částí hlavního města Prahy, na kterém bylo konstatováno, že hlavní město Praha musí v této věci jednoznačně podpořit snahu uvedených městských částí chránit životní prostředí a životní standardy a komfort svých obyvatel. Starostky a starostové zápachem nejvíce zasažených městských částí Praha – Zličín, Praha 17, Praha 13, Praha – Řeporyje a Praha 6 proto napsali otevřený dopis primátorovi hlavního města s výzvou k okamžitým a zásadním krokům, ze kterého cituji:

„My, níže podepsané starostky a starostové pražských městských částí zasažených zápachem z výroby společnosti VAFO Chrášťany, Vás, vážený pane primátore, proto vyzýváme, abyste:

• vyvolal jednání s vedením Středočeského kraje, kde bude tento problém řešen;

• vedl jednání s představiteli Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví, potažmo s představiteli České inspekce životního prostředí a Hygienické stanice hl. m. Prahy, vedoucí k ochraně obyvatel hl. m. Prahy před zápachem z výrobny VAFO;

• vedl jednání s vedením společnosti VAFO vedoucí k zastavení šíření zápachu z výroby krmiv, případně k omezení, či úplnému zastavení výroby;

• prověřil možnost podání a připravil návrh žaloby na zastavení výroby ve společnosti VAFO.“

  Naše snahy současně podporují i lidé ze spolku Praha pro život, kteří uspořádali dne 19. října demonstraci před budovou Ministerstva životního prostředí, aby důrazně upozornili na to, že tento problém je nejen velmi nepříjemný, ale i zdraví škodlivý a jeho definitivní vyřešení již nesnese odkladu.

  Jejich aktivity vedení naší městské části velmi vítá a podporuje je.

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 se konala schůzka starostů a starostek dotčených lokalit s primátorem a zástupci vedení společnosti VAFO Chrášťany. V době redakční uzávěrky zpravodaje nebyly výsledky tohoto společného jednání známy.

Za Klub zastupitelů ODS Praha 13 Ludmila Tichá, předsedkyně 

 

Vytisknout