V Praze řidičské průkazy jen na Vyšehradě

Od začátku července 2018 bude zaveden nový systém vydávání řidičských průkazů, který umožní žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Praze zůstává jediným místem pro vydání, případně výměnu řidičského průkazu Registr řidičů odboru dopravně správních činností magistrátu hlavního města Prahy – Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 Budova Business Centrum Vyšehrad. Více na: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-ridicske_prukazy_vystaveni_vymena.html

Vytisknout