Zveřejněno od:16.05.2018 0:00:00
Zveřejněno do:01.06.2018 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Usnesení o zrušení dražební vyhlášky - Jaroslav Kudrna 067 EX 5518/17-44
Značka:067 EX 5518/17
Původce:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Adresát:Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
Stav:Vyvěšeno


CUP1532-EX_551817-44_DTR20180515_2190649628443142836.pdf
Vytisknout