Zveřejněno od:18.09.2019 0:00:00
Zveřejněno do:30.10.2019 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Dražby a exekuce
Název:Usnesení 206 EX 769/17-115 o odročení dražby na den 29.10.2019
Značka:206 EX 769/17-115
Původce:Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661, Jan Škarpa
Adresát:Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661, Jan Škarpa
Stav:Vyvěšeno


Usneseni.pdf
Vytisknout