Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
29.11.202315.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor kancelář starosty - odborný asistent
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
29.11.202315.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor majetkový, bytový a investiční - odborný pracovník (2 místa)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
24.11.202310.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
23.11.202309.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor stavební - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
23.11.202309.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor stavební - odborný pracovník (9. plat. tř.)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
23.11.202309.12.2023

Oznámení o výběrovém řízení - odbor živnostenský - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
01.10.201830.06.2028

Čestné prohlášení (pro jmenování vedoucích úředníků)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
19.07.201830.06.2028

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - FORMULÁŘ
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení

Zaměstnanecké benefity

Úřad městské části Praha 13 nabízí stabilní zaměstnání se zaručeným termínem výplaty, s přátelským kolektivem, v příjemném, moderním pracovišti na Slunečním náměstí přímo na stanicích metra B Nové Butovice a Hůrka. V oblasti kvality ve veřejné správě dlouhodobě hrajeme „1. ligu“ a na stejné úrovni se staráme i o své zaměstnance.

  • Adaptační proces

Nové kolegyně a kolegové úřadu procházejí po celou zkušební dobu adaptačním procesem, který slouží k rychlému převzetí jejich potřebných odborných znalostí, praktických dovedností, znalostí organizace a vnitřní kultury úřadu. Cílem je nejen seznámení zaměstnance s řídícími a organizačními zásadami, ale také identifikace zaměstnance s úřadem.

  • Mentoring

Součástí adaptačního procesu je mentoring, který usnadňuje získání informací, které pro svou práci nováček potřebuje. Mentor se svému svěřenci věnuje po celou dobu adaptačního procesu a zaměstnanec se na něho může obracet se vším,
co potřebuje vědět. Díky adaptačnímu procesu s mentoringem se snížil počet odchodů ve zkušební době. Záleží nám na tom, aby se u nás všem dobře pracovalo.

  • Rozvoj a profesní růst

Velikost a rozmanitá působnost úřadu poskytuje zaměstnanci řadu příležitostí uplatnit se v případě zájmu v různých oblastech. Zaměstnanci tedy mohou plně realizovat svůj profesní rozvoj a kariérní růst. Naši kolegové se rozvíjejí nejen vertikálně
do manažerských pozic, ale i horizontálně mezi jednotlivými odbory. Pokud profesně
i osobnostně rostou naši zaměstnanci, roste kvalita úřadu jako celku, o čemž svědčí řada nejvyšších národních ocenění, která jsme získali za kvalitu poskytovaných služeb a přívětivost úřadu vůči veřejnosti.

  • Možnost individuální úpravy pracovní doby

Úřad s přihlédnutím k oprávněným požadavkům zaměstnance vychází vstříc zaměstnancům umožněním individuální úpravy pracovní doby dle navrženého kalendáře v rámci stanovené pracovní doby a úředních hodin úřadu. Zaměstnaným matkám a osamělým mužům s dětmi pak možností i kratšího úvazku.

Velkou výhodou pro zaměstnance je poskytování šesti dnů indispozičního volna v kalendářním roce, kterým zaměstnanci mohou řešit své krátkodobé zdravotní obtíže.

  • Vzdělávání

Na radnici je zaveden rozsáhlý systém vzdělávání, který je nastaven zákonem
o úřednících, a ke kterému úřad zaměstnancům umožňuje absolvování ještě dalších kurzů potřebných k sebevzdělávání. Absolvování kurzů je umožněno rovněž formou e-learningu, který nabízí široký výběr odborných kurzů i kurzů osobního rozvoje.

Aby měli zaměstnanci dostatek času na studium nových předpisů, umožňuje jim zaměstnavatel čerpání dvou dnů volna v kalendářním roce na samostudium.

Zájemcům o systematické zvyšování kvalifikace úřad umožňuje na základě kvalifikační dohody čerpání pracovních úlev tak, aby se mohli plně věnovat svému studiu.

Na úřadě je zaveden systém hodnocení zaměstnanců jako pomůcka pro kontrolu
a koordinaci výkonů, chování na pracovišti, usměrňování a podněcování zaměstnanců k plnění strategických cílů.

Dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců se koná pravidelně každý rok,
zaměstnanci anonymní formou vyjadřují zpětnou vazbu o své spokojenosti/nespokojenosti v zaměstnání. Podnětům se pak věnuje vedení úřadu.

  • Benefity

Úřad poskytuje také příspěvek na stravné v podobě stravenek. Přímo v budově funguje restaurace, která zajištuje obědy a občerstvení. Dále se lze stravovat v několika restauracích v bezprostředním okolí budovy radnice.

Stálým a významným benefitem je zejména příspěvek na penzijní připojištění. Dále jsou poskytovány finanční příspěvky při životních a pracovních výročích a příspěvek
na dětskou rekreaci.

Kromě toho zaměstnanci mohou parkovat v podzemních garážích budovy radnice.

  • Volnočasové aktivity

Každoročně je pořádáno společenské setkání pro všechny zaměstnance,
kde vedení městské části hodnotí a děkuje zaměstnancům za společně zvládnuté úkoly daného roku a setkání slouží i k neformálnímu setkání kolegů z různých odborů.

Úřad jako zaměstnavatel se snaží zaměstnance podporovat v jejich sportovních aktivitách a dvakrát ročně pro ně organizuje sportovní den, který kromě přínosu pro zdraví rovněž přispívá k rozvoji kolektivních vztahů.

Zaměstnanci úřadu mohou po celý rok využívat vlastní rekreační zařízení ve Vrchlabí.

V lokalitě je kromě moderní výstavby rovněž velký centrální park s dvěma jezery a rozsáhlou odpočinkovou zónou.

Vytisknout