123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
18.12.201803.01.2019

Rozhodnutí o odstranění vraku Škoda Felicia RZ 1A7 3470 ul. Vackova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
18.12.201803.01.2019

Oznámení o výběrovém řízení-odbor dopravy-odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
17.12.201802.01.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Ve Stromořadí, Schneiderovi
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
17.12.201803.01.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - "Bytový dům Paprsek"
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
14.12.201830.01.2019

Výběrové řízení - dětská chirurgie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
14.12.201830.01.2019

Výběrové řízení - návykové nemoci
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
13.12.201831.12.2018

OOP - přechodná úprava provozu v ul. NN 1814, Rampa X 045
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
12.12.201831.12.2018

Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče-veřejný opatrovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
12.12.201831.12.2018

Prodloužení doba nájmu
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
06.12.201823.01.2019

Výběrové řízení - lékařská genetika
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
06.12.201823.01.2019

Výběrové řízení - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí-jednodenní péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
06.12.201823.01.2019

Výběrové řízení - anesteziologie a intenzivní medicína-jednodenní péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
06.12.201823.01.2019

Výběrové řízení - chirurgie-jednodenní péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
05.12.201821.12.2018

Oznámení o výběrovém řízení-odbor stavební-odborný/á pracovník/ce (odd. územního rozhodování)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
04.12.201820.12.2018

ZTP OOP vyhrazené parkoviště ul. Fantova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
04.12.201820.12.2018

Oznámení o výběrovém řízení-odbor občansko-správní-přestupkář/ka
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
04.12.201821.01.2019

Výběrové řízení - zdravotnická dopravní služba
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
28.11.201815.01.2019

Výběrové řízení - urgentní medicína
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
28.11.201815.01.2019

Výběrové řízení - anesteziologie a intenzivní medicína
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
27.11.201820.12.2018

Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 13 na rok 2019
Odbor ekonomický
Rozpočet, závěrečný účet a výhled
22.11.201830.04.2019

Rozpočtové změny za měsíc listopad 2018
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
16.11.201802.01.2019

Výběrové řízení - dermatovenerologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
14.11.201831.12.2018

Výběrové řízení - oftalmologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
14.11.201831.12.2018

Výběrové řízení - všeobecná sestra-sestra pro péči v psychiatrii
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
14.11.201831.12.2018

Výběrové řízení - všeobecná sestra
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
12.11.201821.12.2018

Výběrové řízení - gastroenterologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
12.11.201821.12.2018

Výběrové řízení - radiologie a zobrazovací metody
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
08.11.201819.12.2018

Výběrové řízení - všeobecné praktické lékařství
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
06.11.201807.01.2019

ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
05.11.201821.12.2018

MHMP OUR oznámení o společném jednání návrhu změny Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
123

Vytisknout