1234
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
15.02.201904.03.2019

OOP - přechodná úprava provozu v ul. Ořešská - most X031
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
15.02.201906.03.2019

Oznámení o přerušení dodávky el. eneregie 5.3.19 Ke Koh-i-nooru
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
15.02.201903.03.2019

Oznámení o výběrovém řízení-odbor občansko-správní-přestupkář/ka
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
14.02.201904.03.2019

pronájem části poz. 112/2 k.ú. Třebonice
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
14.02.201904.03.2019

Výpůjčka části pozemků parc.č.265/1, 265/2, 266 a 2191/1 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
14.02.201905.03.2019

Záměr pronájmu prostoru sloužící podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
13.02.201901.03.2019

Oznámení o výběrovém řízení-odbor sociální péče-veřejný opatrovník (2 místa)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
13.02.201901.03.2019

Oznámení o výběrovém řízení-odbor stavební-odborný/á pracovník/ce (odd. územního rozhodování)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
13.02.201902.03.2019

pronájem poz.parc.č.1618 a části poz.parc.č.1619 k.ú.Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
12.02.201928.02.2019

OOP - filmování ul. Horákova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
12.02.201928.02.2019

Veřejná vyhláška - EO/2-12/RP12/12/18/19/Ha
Odbor kancelář tajemníka
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
12.02.201928.02.2019

Oznámení o zahájení SŘ o odstranění vraku Fiat Panda, RZ PHK 75-81 (VIN) ul. Muzikova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
12.02.201901.03.2019

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 28.2.19 - ul. Za Mototechnou
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
12.02.201914.03.2019

MHMP Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
12.02.201914.03.2019

MHMP odbor územního rozvoje Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
11.02.201925.03.2019

Výběrové řízení - přeprava pacientů neodkladné péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
08.02.201911.03.2019

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č. 1/2019 o vyměření místního poplatku
Odbor kancelář tajemníka
Doručení písemností veřejnou vyhláškou
07.02.201901.03.2019

Volný prostor sloužící podnikání 2.NP, Janského 2254, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
07.02.201925.02.2019

OOP - přechodné DZ ul. Kociánova 1586/4 - autojeřáb
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
07.02.201924.02.2019

pronájem části poz.parc.č.2242/5 k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
07.02.201925.02.2019

UR - Stavba č. 8781 - Prodloužení sběrače T do Třebonic
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
07.02.201901.03.2019

Volný prostor sloužící podnikání Lýskova 1593, P5
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
07.02.201921.03.2019

Výběrové řízení - gynekologie a porodnictví-jednodenní péče
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
07.02.201921.03.2019

Výběrové řízení - zubní lékařství
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
06.02.201922.02.2019

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba zemního vedení sítě elektronických komunikac
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
06.02.201920.03.2019

Výběrové řízení - psycholog ve zdravotnictví
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
05.02.201926.02.2019

Usnesení o odročení dražby 147EX 249/18-52 dne 25.2.2019
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
05.02.201919.03.2019

Výběrové řízení - urologie
Odbor kancelář tajemníka
Oznámení MHMP
05.02.201914.03.2019

MHMP odbor územního rozvoje -Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
Odbor stavební
Ostatní oznámení
04.02.201922.03.2019

Dražební vyhláška 030 EX 1539/09-204 dne 21.3.2019
Odbor kancelář tajemníka
Dražby a exekuce
1234

Vytisknout