123
Vystaveno od – doNázev, odbor a kategorie
20.05.202205.06.2022

Pronájem části pozemku parc. č. 2318/1 a parc.č. 2341/1 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
20.05.202205.06.2022

Pronájem části pozemku parc. č. 2235/1 a parc.č. 2244 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
19.05.202206.06.2022

OOP - zábor pro jeřáb (oprava bannerů) ul. Siemensova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
19.05.202206.06.2022

Oznámení o zahájení SŘ + výzva k odstranění
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
18.05.202221.06.2022

Česká pošta - oznámení II. - mimořádná odstávka služeb ve všech provozovnách
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
18.05.202203.06.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - kurátor pro mládež
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
18.05.202203.06.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - sociální pracovník (OSPOD)
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
18.05.202203.06.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor sociální péče - koordinátor sociální prevence
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
18.05.202220.06.2022

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 13 za rok 2021 a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2021
Odbor ekonomický
Rozpočet, závěrečný účet a výhled
17.05.202203.06.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 02.06.2022 - ul. Kecova a ul. Waldesova
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
16.05.202221.06.2022

Česká pošta - oznámení - mimořádná odstávka služeb ve všech provozovnách
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
16.05.202201.06.2022

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní obla...
Odbor životního prostředí
Ostatní oznámení
13.05.202230.05.2022

M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Přístavba a staveb. úpravy byt. domu č.p. 1881 - 1884
Odbor stavební
Územní a stavební řízení
13.05.202215.07.2022

Výzva k odstranění vozidla z poz. komunikace, RZ: 2J9 6822, zn. Seat Cordoba, Ľubomír Salej
Odbor dopravy
Výzvy
13.05.202230.05.2022

Záměr prodloužení nájemního vztahu o 5 let
Odbor majetkový, bytový a investiční
Všeobecné informace
12.05.202229.05.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor stavební - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
12.05.202229.05.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor dopravy - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
12.05.202230.05.2022

OOP - zábor staveniště (ohrada) ul. Mukařovského "BD Alfa"
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.05.202201.05.2023

Rozpočtové změny za měsíc květen 2022
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
11.05.202227.05.2022

OOP - místní úprava provozu v ul. Vlasákova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.05.202227.05.2022

Oznámení o výběrovém řízení - odbor majetkový, bytový a investiční - odborný pracovník
Odbor kancelář tajemníka
Výběrová řízení
11.05.202227.05.2022

Pronájem části pozemku par. č. 2908/4 v k.ú. Stodůlky
Odbor majetkový, bytový a investiční
Prodeje, výpůjčky, nájmy nemovitého majetku a věcná břemena
11.05.202227.05.2022

Oznámení o zahájení SŘ o povolení prodeje vozidla ve VD - Volkswagen Passat, RZ 4AT 6920
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
11.05.202227.05.2022

OOP-přechodná úprava provozu; Barrandovský most, Strakonická; 1. etapa (1.b1; 1.b.2; 1.b.3)
Odbor dopravy
Oznámení MHMP
11.05.202227.05.2022

OOP - místní úprava provozu v ul. Borovanského, Prusíkova, Kurzova, Přecechtělova
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
10.05.202212.08.2022

Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo zn. Volkswagen, RZ: PZJ 2092, Pavlína Fixová
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
10.05.202227.05.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 26.05.2022 - ul. K Opatřilce , Liščí a Zaječí
Odbor kancelář tajemníka
Ostatní oznámení
10.05.202201.05.2023

Rozpočtové změny za měsíc duben 2022
Odbor ekonomický
Rozpočtová opatření
10.05.202226.05.2022

OOP - stanovení DZ - ul. Márova a Münzenbergerových, parkovací stání PČR
Odbor dopravy
Ostatní oznámení
06.05.202222.05.2022

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Odbor občansko-správní
Ostatní oznámení
123

Vytisknout