Na základě požadavku městské části Praha 13 na zlepšení pravidelnosti a spolehlivosti provozu Pražské integrované dopravy, dochází k termínu 1. 7. 2017 k úpravě linkového vedení autobusů č. 142 a 137.

Oblast Malé Ohrady, která je obsluhována výhradně linkou 142, není uspokojivá. Na prázdninové měsíce navíc TSK plánuje opravu povrchů ulice Evropská, což bude generovat další výrazné problémy na trase této linky. Aby nedošlo k úplnému výpadku obsluhy sídliště Malá Ohrada, přistoupil ROPID na žádost MČ Praha 13 rozdělit obsluhu sídliště na dvě linky, přičemž ponechává možnost spojení na metro Luka nebo Nové Butovice. Stávající trasa linky 142 bude tedy od 1. 7. 2017 rozdělena na dvě linky – 142 a 225.

V úseku Nové Butovice – Velká Ohrada zůstává na své současné trase linka 142.  Ta ve směru z Nových Butovic nejprve obslouží Malou Ohradu a následně bude pokračovat na Velkou Ohradu, kde bude ukončena a opačně. Zachováno tak bude spojení obou částí jednoho sídliště v identickém intervalu s dnešním stavem. Linka 142 bude zajišťovat místní obsluhu sídliště Malá a Velká Ohrada prakticky bez jakéhokoliv dotčení ostatní dopravou ve městě. Tím by se měla výrazně zlepšit její pravidelnost a spolehlivost. Nasazeny na ní budou navíc kloubové autobusy, čímž se zvýší celková nabízená kapacita v úseku Nové Butovice – Velká Ohrada. Zároveň bude zlepšena vzájemná koordinace s linkou 184 a zlepšení přestupních vazeb s metrem v Nových Butovicích.

Ve druhé části stávající linky 142 v úseku Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín (resp. Nové Vokovice) pojede po totožné trase linka číslo 225. Obsluhována bude standardními autobusy s výhledovým nasazením kloubových vozů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o číselné roztržení stávající linky 142 na dvě linky 142 a 225, trasa, interval i funkce nové linky 225 je v úseku Velká Ohrada – Nádraží Veleslavín (resp. Nové Vokovice) neměnná.

Z prostorových důvodů již není možné v obratišti Velká Ohrada ukončit další autobusovou linku, proto je linka 137 odkloněna z Píškové na Malou Ohradu, kde je ukončena. Díky tomu ale převezme po lince 142 alespoň v denním období pracovních dnů spojení mezi stanicí metra Luka a Malou Ohradou.

Linka č. 142: Nové Butovice – Malá Ohrada – Velká Ohrada (kloubové autobusy, intervaly ve špičkách 6-8 minut)

Linka č. 184: Vypich – Nemocnice Motol – Nové Butovice – Velká Ohrada (kloubové autobusy, interval ve špičkách 6-8 minut)

Linka č. 225: Nádraží Veleslavín – Nádraží Ruzyně – Řepský hřbitov – Stodůlky – Luka – Velká Ohrada (standardní autobusy, interval ve špičkách 6-8 minut)

Linka č. 137: ukončena v obratišti Malá Ohrada (bez změny současných parametrů)

Z důvodu zřízení konečné zastávky v současném obratišti Malá Ohrada pro linku 137 došlo k termínu celopražských změn 29. dubna 2017 k přejmenování zastávky Nad Malou Ohradou na Malou Ohradu a zastávky Malá Ohrada na Archeologická. Toto přejmenování má usnadnit orientaci náhodným cestujícím na lince 137, kde bude nově, jako cílová zastávka zobrazen místní název

rozdělení linky 142 na Ohradě 

Děkujeme za pochopení.


 

 

Vytisknout