V září došlo k úpravě intervalů jízdního řádu autobusu č. 168. Ten začal dojíždět do zastávky Za Mototechnou, kterou ráno používají především děti pro dopravu do svých škol, o 3 minuty později. Tato změna navazovala na změnu trasy midibusových linek v oblasti Prahy 6 (linky č. 108 a 216), se kterými je linka 168 provázána. Tento konkrétní spoj tedy začal od září přijíždět do zastávky Za Mototechnou o tři minuty později, což znamenalo, že se děti do škol dostaly se zpožděním. Městská část Praha 13 plně podpořila argumenty občanů, jejichž děti tento ranní spoj využívají. Obrátili jsme se na Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (zkráceně ROPID), aby zvážili posun příjezdů o několik minut dříve v kratších intervalech.

Žádosti bylo vyhověno. Všechny spoje linky 168 budou posunuty o – 5 minut oproti pravidelnému jízdnímu řádu. Nově tak bude tento školní spoj přijíždět na zastávku Za Mototechnou v 7.27 h. Změna bude realizována od 29. října, nicméně nejdůležitější ranní spoj svážející děti do škol přijíždí na zastávku dříve už od 8. října. Rovněž intervaly příjezdu autobusů budou v době ranní a odpolední špičky posíleny o 15 minut.

Vytisknout