Předsedkyně

Mgr. Yveta Kvapilová

Místopředsedkyně

Aneta Ečeková Maršálová

Členové

Ing. Vít Bobysud
Mgr. Blanka Vildová
Bc. Petr Syrový

Tajemnice

Bc. Iva Dvořáčková

Vytisknout