Předsedkyně

Mgr. Yveta Kvapilová
kvapilovay@praha13.cz

Místopředsedkyně

Ing. Petra Dymlová
DymlovaP@Praha13.cz

Členové

Ing. Vít Bobysud
Mgr. Blanka Vildová
Bc. Petr Syrový

Tajemnice

Bc. Iva Dvořáčková

Vytisknout