Tyto situace se odborně nazývají CAN syndrom. OSPOD vždy jedná tak, aby zabezpečil bezpečí dítěte a zamezil pokračování takového jednání, které dítě ohrožuje.

 

Takto závažnou situaci většinou oznámí základní nebo mateřská škola, lékař, PČR, rodina dítěte, dítě samotné, anonym. Postup při řešení případu se liší podle způsobu oznámení a řídí se podle konkrétní situace, aby nedošlo k dalšímu poškození zájmů nezl. dítěte.

 

OSPOD většinou zajistí a zprostředkuje:

 - kontakt s PČR,

 - pohovor s nezl. dítětem,

- doporučení a zprostředkování odborného pracoviště pro rodinu,

- prošetření poměrů v rodině,

- kontakt se školním zařízením, s dětským lékařem.

- bezpečí dítěte

 

OSPOD vždy provádí potřebné kroky se všemi zainteresovanými orgány v zájmu nezl. dítěte.

 

Je důležité být všímavý ke svému okolí!

 

Pokud má někdo podezření na to, že se v jeho okolí dítěti něco takového děje, má ze zákona povinnost takovou informaci oznámit!

 

 

Oznámit situaci nebo bližší informace, případně radu můžete získat osobně na pracovišti OSPOD v budově radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 2. patro, č. dv. 327.

 

 

 

 

Vytisknout