Tříkrálová sbírka je každoročním projevem solidarity. Pomozte i letos lidem v nouzi svým příspěvkem. Každá koruna totiž pomáhá. 

Koledníci se po novém roce vrátí do ulic v tradiční sestavě, ale přispět můžete i online formou. Peníze, které darujete do Tříkrálové sbírky, slouží v charitních službách k dofinancování toho, na co běžný rozpočet nestačí.

Poslat můžete rovněž dárcovskou DMS (jednorázovou či trvalou) na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Děkujeme, že pomáháte.


Více informací naleznete na webových 
Tříkrálová sbírka - Darujte online! (trikralovasbirka.cz) či facebookových stránkách Tříkrálová sbírka - Hlavní stránka | Facebook.

Tříkrálová sbírka 2022
Vytisknout