V úterý 27. listopadu se konalo ve Spolkovém domě divadelní přestavení pro děti z mateřských a základních škol, které pořádal v rámci ekologické výchovy Odbor životního prostředí.

Tyto představení pořádáme již na naší městské části již od roku 1997 a jsou hrazená z rozpočtu OŽP MČ P13. Smyslem představení je ekologická osvěta a výchova dětí zajímavou formou pro nejmenší děti.

Představení zahájila místostarostka p. Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti a nejlepší malíři a kreslíři budou po zásluze odměněni. Dvou představení se zúčastnilo  asi 400 dětí z mateřských a základních škol Prahy 13.

Představení pro nás připravili herci z Divadla Kapsa.

Eva Beránková, odb. životního prostředí

Ekodivadélko kapsa

Ekodivadélko kapsa

Ekodivadélko kapsa

Ekodivadélko kapsa

Ekodivadélko kapsa

Ekodivadélko kapsa

'
Vytisknout