V ulicích Prahy 13 byla zahájena Tříkrálová sbírka a tři králové navštívili také radnici a Středisko sociálních služeb Lukáš. Tradiční koledování spojené se sbírkou a požehnáním pomůže především rodinám v naší městské části. Sbírku organizuje Farní charita Stodůlky.

V roce 2023 bude z Tříkrálové sbírky v Praze 13 financována nejen přímá podpora rodin, ale i aktivizační služba pro rodiny. Jejím úkolem je práce s rodinou tak, aby se v ní situace stabilizovala, podpořily se kompetence rodičů, a minimalizovaly se dopady složité rodinné situace na rozvoj a budoucnost dětí.

JAK PŘISPĚT?

Přes tříkrálový účet: č.ú. 66008822/0800, variabilní symbol 777019910 (ten je velmi důležitý, protože obsahuje náš unikátní kód a peníze se tak dostanou přímo k naší charitě). Touto formou je možné přispívat dokonce až do 30.4.2023.
Osobně koledníkům – koledníci s kasičkami a platebními terminály na karty bude možné potkávat v ulicích Prahy 13 od 1. do 15.1.
Do stacionárních kasiček, které budou umístěné v obou kostelích v Praze 13, a také v některých obchodech nebo institucích – např. v řeznictví Masology v ulici Seydlerova nebo v Církevní mateřské škole Srdíčko. Aktuální informace o domluvených místech budou na našem webu a sociálních sítích.
Osobně koledníkům v kostelích v neděli 8.1. (resp. v sobotu po večerní mši svaté) po všech mších svatých, hotově i kartou.
Společně s Farním pěveckým sborem si můžete přijít zazpívat známé české koledy před nákupní centrum Lužiny u výstupu z metra v sobotu 7.1. od 10  do 10,30 hodin. (Texty koled budou připraveny. Hudební nástroje jsou vítány.)
Během Tříkrálového koncertu v neděli 8.1. od 15 hodin. Vystoupí Annamária d'Almeida za doprovodu klavíru s širokým repertoárem známých písní našich i světových.

VÍCE NA Tříkrálová sbírka 2023 - Farní charita Stodůlky

Tři králové 2023Tři králové 2023Tři králové 2023Tři králové 2023Tři králové 2023
Vytisknout