http://portalzp.praha.eu/public/6/7b/65/2126501_633614_Vozidlo_mobilni_sber_NO.jpgKontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318

 

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 •  rozpouštědla
 •  kyseliny
 •  zásady
 •  fotochemikálie
 •  pesticidy
 •  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 •  olej a tuk (kromě jedlého)
 •  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 •  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 •  léčiva
 •  baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 42 21.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

22. 3.

 

Stanoviště

po – pá

so

16. 6.

 

1.  ul. 5. Máje (proti domu č. 325)

1500 - 1520

800 - 820

20. 9.

 

2.  křižovatka ul. K Fialce x Živcových

1530 - 1550

830 - 850

 

 

3.  křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)

1600 - 1620

900 - 920

 

 

4.  ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)

1630 - 1650

930 - 950

 

 

5.  ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 

6.  ul. Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)

1740 - 1800

1040 - 1100

 

 

7.  ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211)

1810 - 1830

1110 - 1130

 

 

8.  ul. Janského (parkovací záliv u lékárny)

1840 - 1900

1140 - 1200

 

19. 4.

 

Stanoviště

po – pá

so

19. 7.

 

1.  nám. Na Lužinách

1500 - 1520

800 - 820

3. 11.

 

2.  ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn)

1530 - 1550

830 - 850

 

 

3.  ul. Sezemínská (parkoviště)

1600 - 1620

900 - 920

 

 

4.  ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)

1630 - 1650

930 - 950

 

 

5.  ul. Kolovečská (parkoviště)

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 

6.  ul. Böhmova (parkoviště u kotelny)

1730 - 1750

1030 - 1050

 

 

7.  ul. Fantova (u provozovny Barum)

1810 - 1830

1110 - 1130

 

 

8.  křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)

1840 - 1900

1140 - 1200

 

10. 3.

 

Stanoviště

po – pá

so

31. 5.

 

1.  ul. Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum)

1500 - 1520

800 - 820

12. 9.

 

2.  ul. Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)

1530 - 1550

830 - 850

 

 

3.  ul. K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)

1600 - 1620

900 - 920

 

 

4.  ul. Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)

1630 - 1650

930 - 950

 

 

5.  ul. Nad Dalejským údolím (u č. 2689)

1700 - 1720

1000 - 1020

 

 

6.  křižovatka ul. Operetní x Melodická

1730 - 1750

1030 - 1050

 

 

7.  ul. K Zahrádkám (park. záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a)

1800–1820

1100 –1120

 

 

8.  ul. Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612)

1830 - 1850

1130 - 1150

 

 

9.  ul. K Hájům (plocha proti č.p. 821/11)

1900 - 1920

1200 - 1220

 

10. 4.

 

Stanoviště

po – pá

so

10. 7.

 

1. křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky)

1500 - 1520

800 - 820

29. 9.

 

2. ul. Bessemerova – panelová cesta proti domu č. p. 2729/10

1530 - 1550

830 - 850

 

Vytisknout