Seznam středních škol působících v Praze 13 najdete zde


Kde se poradit o volbě střední školy nebo učiliště?

Na poradenskou činnost v rámci profesionální orientace se zaměřuje pedagogicko-psychologická poradna, sídlící v Základní škole Kuncova. Konzultaci je vhodné si předem objednat na tel. 251 611 803 nebo 251 613 572.

Kde získat informace o středních školách, učilištích a vyšších odborných školách na území hlavního města?

Zřizovatelem těchto škol je Magistrát hl. m. Prahy, kde o nich získáte potřebné informace:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor školství a mládeže
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Tel.: 236 001 111, 236 005 224

Kdo vyřizuje uznávání rovnocennosti a nostrifikaci vysvědčení vydaných zahraničními školami ?

Magistrát hl.m.Prahy, odbor školství a mládeže – Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1

Kde lze získat zápisové lístky k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na vybrané střední škole?

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče (zletilého) nebo jeho zákonného zástupce (u nezletilého) zápisový lístek odbor školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy, Praha 1, Jungmannova 35/29 – 6. patro, a to na základě předložení vyplněné žádosti o vydání zápisového lístku a předložení dokladu potvrzujícího totožnost žadatele a jeho trvalé bydliště, resp. místo pobytu u cizích státních příslušníků.“

Na našich stránkách jsou k dispozici pouze informace o středních školách na území naší městské části.

Zveřejněno: 10.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 19758 x
Vytisknout