Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá Senior akademii. Jedná se o cyklus 13 vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality.
Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy 13.

Senior akademie bude probíhat od 21.2. – 16.5. 2018 a skládá se z pravidelných středečních setkání konaných v obřadní síni radnice vždy od 14 do 16 hodin. 

Zahájení Senior akademie 21. 2. ve 14.00 se uskuteční v budově radnice v zasedací místnosti Rady MČ Praha 13 v 5. patře č. 631.

Občané se tak mohou dozvědět užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí Senior akademie je rovněž i návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska MP hl .m. Prahy a Psího domova v Tróji. 

Posluchači v rámci přednášek obdrží tematické materiály a tiskoviny. Na závěr kurzu budou všem účastníkům rozdány pamětní listy. 

Na Senior akademii se stačí přihlásit a účast je bezplatná.
Občerstvení zajištěno.  

Akce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 13 Ing. Pavla Jaroše.

Přihlášky obdržíte v informačním centru radnice nebo u Mgr. Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dv. 320. K němu prosím směřujte i vyplněné přihlášky.
Kapacita kurzu je omezená.  

Přihláška do Senior akademie

Program Senior akademie


Další informace:
Tel.: 235 011 458
Email: morcusj@p13.mepnet.cz

Mgr. Jan Morčuš


Senior akademie - pozvánka 2
Vytisknout