Hasiči Třebonice a magistrát hl. m. Prahy zvou děti a rodiče
na strašidelnou stezku v Třebonicích. Start bude u rybníka
v Třebonicích. Lampiony na cestu s sebou.

Kdy: sobota 11. listopadu 2023 od 17:00 hod
Kde: start u rybníka v Třebonicích
Strašidelná stezka
Vytisknout