Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo Tisková zpráva
8. 9. 2020


 Ve stodůleckém Centrálním parku byly v blízkosti veřejné venkovní posilovny instalovány dva zabudované stoly na ping-pong. V úterý 8. září v dopoledních hodinách byly za účasti starosty Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a zástupců odboru životního prostředí slavnostním přestřižením pásky uvedeny do provozu.

Při této příležitosti starosta uvedl: „Pohybová aktivita se bohužel stává v posledních letech stále více opomíjenou činností. Proto jsem velmi rád, že se nám podařilo pro širokou veřejnost z naší městské části rozšířit nabídku možností pro sportování venku.“

Místostarostka Marcela Plesníková dodala: „Těší mne, že se žáci z blízké základní školy dostavili v tak hojném počtu i s pálkami a přímo na místě nám předvedli nejen svou sportovní zdatnost, ale i viditelný zápal pro hru. To je pro nás ujištění, že zlepšování dostupnosti venkovních volnočasových aktivit představuje správný krok, jak udržet děti i dospělé v pohybu na zdravém vzduchu.“

Instalaci stolů včetně úpravy okolního terénu zajistil OŽP ÚMČ Praha 13 a vyšla na dvě stě tisíc korun.

 

Michala Králová
tisková mluvčí MČ Praha 13

 

 Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: kralovam@praha13.cz


PINGPONGOVÉ STOLY V CP

PINGPONGOVÉ STOLY V CP

PINGPONGOVÉ STOLY V CP

Vytisknout