Logo STOP 10X5

Zastupitelstvo městské části Praha 13 schválilo ve středu 11. 12. 2019 nové znění Statutu pro vydávání regionálního periodika zpravodaje STOP.

Statut STOP – Stodůlecký posel, zpravodaj městské části Praha 13

Příloha č. 1 Ceník STOP

Příloha č. 2 Usnesení ZMČ 2019 STOP STATUT

Příloha č. 3 Registrace STOP
Vytisknout