Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky škola pořádá již šestnáctým rokem. Jeho náplní je rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorických dovedností, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, početních představ a rozvoj myšlení a řeči.
Vytisknout