Středy 6., 13., 20., 21. a 27. 3.  16.00

Základní škola Mohylová, Lužiny

Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky pořádáme již patnáctým rokem. Kurzy vedou zkušené paní učitelky, na jaře jsou pro děti připraveny čtyři lekce. V kurzech jde o seznámení s prostředím školy a přípravu předškoláka. Náplní kurzů je např. rozvoj hrubé a jemné motoriky, myšlení a řeči, početních představ, grafomotorických dovedností...

Vytisknout