Dopravní informace Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Dopravní informační centrum, tak se jmenuje komplexní informační systém, který integruje aktuální dopravní informace z různých zdrojů, zpracovává je tak, aby byly navzájem konzistentní, a následně je dává k dispozici řidičům a veřejnosti. Řidičům usnadňují průjezd městem informační tabule rozmístěné v dopravní síti a dynamická navigace na bázi RDS, veřejnosti jsou informace poskytovány prostřednictvím webových stránek a služeb WAP, SMS a MMS.

Jedná se o následující informace:

  • mapy hustoty provozu
  • přehledy ulic se stupni provozu
  • záběry vybraných dopravních kamer
  • přehledy dopravních omezení
  • přehledy volných míst na parkovištích P+R
Dopravní informace TSK HMP
Dopravní informace Magistrátu hl. m. Prahy

Stránky magistrátu poskytují motoristům v rubrice Silniční doprava přehled aktuální dopravní situace, včetně hustoty provozu v nejzatíženějších ulicích města, dále informace o dopravních nehodách či jiných omezeních plynulosti a bezpečnosti provozu, a konečně také informace o plánovaných uzavírkách.

Na sběru dopravních informací, které zpracovává a na stránky magistrátu dodává Ústřední automotoklub, se podílí mimo jiné Policie České republiky, Městská policie hl. m. Prahy a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Dopravní informace MHMP

Novou službu řidičům nabízí magistrát ve spolupráci s městskou policií. Na webových stránkách hlavního města byla zprovozněna mapa sledování dopravních přestupků. Pražští řidiči i návštěvníci metropole si tak mohou na internetu najít úseky silnic, kde strážníci sledují překračování povolené rychlosti a nepovolenou jízdu na červenou.

Sledování přestupků

 

Zveřejněno: 09.02.2007 – Admin Administrator ; Přečteno 41652 x
Vytisknout