Shrnutí zářijového jednání zastupitelstva aneb jak se zastupitelstvo MČ nechtělo bavit o čisté energii

Zářijové jednání zastupitelstva MČ přineslo vedle obvyklých bodů také několik témat, do kterých se zapojili naši zastupitelé. Rozporovali jsme například situaci, ve které městská část nabídne regulované nájemné u dvou obecních bytů novým nájemníkům, kteří soutěžili v obálkové metodě o co nejvyšší nabídku, jež bude použita ke splacení dluhu po předchozích nájemnících. Uvedený způsob řešení znemožňuje vzhledem k vysokému počátečnímu vkladu využít “sociální” potenciál těchto bytů, ale zároveň není ani jednáním “dobrého hospodáře”, kterým vládnoucí koalice argumentovala, protože nájemníci budou platit pouze regulované nájemné. Vyzývali jsme tedy k provedení revize zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů. Nikdo nás však v tomto směru nepodpořil.

  Na druhou stranu jsme s povděkem kvitovali, že radnice MČ chce být aktivnějším aktérem při pořádání veřejných projednání. V tomto případě byla řeč o plánované “Trigema Tower” na Nových Butovicích a revitalizaci Slunečního náměstí. Vzhledem k pokračujícímu zahušťování naší městské části, které nejvíce trápí její obyvatele, dlouhodobě náš zastupitelský klub Zelených a Pirátů vyzývá k většímu zapojení veřejnosti. Těší nás, že si to konečně začínají uvědomovat i ostatní politické subjekty.

  Na jednání rady MČ předcházející zastupitelstvu se řešil nákup elektrické energie na komoditní burze pro úřad a instituce MČ. Náš zastupitel Václav Mucala přišel v rámci interpelací s návrhem nakupovat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů buď na komoditní burze nebo přímo od dodavatelů, kteří aktivně přispívají k přechodu na moderní energetiku. Takto od letošního roku postupuje například městská část Praha 3 nebo Praha 7, kde pro tento postup našli shodu napříč zastupitelstvem. V kombinaci s plánovanými úsporami spotřeby energie to nemusí být ve výsledku ani dražší. Naše městská část tímto mohla ukázat, že také bere vážně klimatický závazek Prahy, schválený radou hl. m. Prahy letos v červenci a chce spotřebovávat méně uhlí a dalších fosilních paliv. Ukázalo se však, že na to současná politická reprezentace na Praze 13 ještě není připravena. Místo podpory obnovitelných zdrojů energie se naopak chystá podpora uhelné elektrárny Mělník, odkud by se podle Strategického plánu Prahy 13 mohlo začít přivádět teplo nahrazující místní kotelny. Protože však jde pouze o prosazení územní rezervy pro případnou výstavbu horkovodu z Elektrárny Holešovice, doufejme, že k tomu nedojde a Praha 13 se také přidá k progresivním městským částem, které hledají, jak snižovat spotřebu elektrické energie a maximálně přecházet na obnovitelné zdroje. Náš zastupitelský klub se na tom bude rád podílet.

Filip Ryant, Zelení a Piráti pro 13


Reakce klubů Zastupitelstva MČ Praha 13 na článek zastupitele Filipa Ryanta – Klub Zelení a Piráti pro 13

Klub zastupitelů Hnutí ANO 2011 se rozhodně ohrazuje proti tvrzení Zelených a Pirátů pro Prahu 13, že stávající politická reprezentace na Praze 13 ještě není připravena podporu obnovitelných zdrojů energie. Před deseti lety v rámci podpory fotovoltaickým elektrárnám se stát zavázal vykupovat elektřinu přibližně 13 Kč za KW. Výsledkem je, že stát ročně přispívá na fotovoltaiku více než 30 miliard Kč. Naše hnutí vzniklo mj. i proto, že nechceme, aby se opět dělaly silně neekonomická rozhodnutí. Dnešní situace je taková, že tržní cena silové elektřiny je 1,4 Kč za 1 KW. Výroba z větru stojí asi 2 Kč za 1 KW, fotovoltaika je trochu dražší, kolem 3 Kč za 1 KW.  Výroba elektřiny z uhlí stojí ca 1 Kč za 1 KW. (Cena elektřiny pro domácnost vychází z jiné kalkulace.  V ceně jsou promítnuty náklady na silovou elektřinu, distribuci, záložní zdroje, daň, zisk.) 

Okamžitý přechod výhradně na obnovitelné zdroje by výrazně zvýšil cenu elektrického proudu. Na druhou stranu, cena elektřiny z obnovitelných zdrojů každým rokem klesá a cena silové elektřiny roste.  Za několik let bude tento zdroj plně konkurence schopný i bez dotací. V Čechách se dá instalovat ve větrných elektrárnách 6 000 MW. To je ekvivalent 3 Temelínů. Větrné elektrárny mají reálnou produkci třetiny klasické elektrárny, vítr fouká jen po omezenou dobu. Cena takové investice je ca kolem 200 miliard Kč, doba realizace pak asi 10 let a výsledkem by bylo 3 tisíce větrných věží a kolem 4 tisíc nových pracovních míst. Dnes o výstavbě větrných věží v katastru rozhodují místní samosprávy a krajské úřady. Pro malé obce je výstavba větrníku na jejím území relativně atraktivní věcí, za věž dostávají kolem 1 mil. Kč do rozpočtu každý rok, a proto výstavbu podporují.  Krajské úřady, které zastupují zájmy větších skupin obyvatel, jsou převážně proti výstavbě, a proto se v Čechách žádné nové větrné elektrárny téměř nestaví.  Dá se reálně předpokládat, že v období před dalšími parlamentními volbami se povede debata, jestli umožnit a podpořit tuto výstavbu anebo ne. Hnutí ANO 2011 a tedy i náš zastupitelský klub podporuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů a jsme rádi, že na území Prahy 13 jsou firmy, které jsou leadery v daném oboru. 

Pavel Prokeš, Klub zastupitelů hnutí ANO 2011

 

Na základě možnosti vyjádřit se k dalším dvěma článkům zastupitelů klubu Zelení a Piráti pro 13 (VAFO - demonstrace před MŽP a Shrnutí zářijového jednání zastupitelstva aneb jak se zastupitelstvo MČ nechtělo bavit o čisté energii) jsme dospěli k názoru, že tyto texty nejsou ničím jiným než prostředkem klubu Zelení a Piráti pro 13, jak vnést do časopisu STOP politická témata a vyvolat kolem nich všeobjímající politickou diskuzi. Tímto svým přístupem a zájmem vytváří nebezpečný precedens. Zpravodaj STOP je dle platného Statutu informačním a nepolitickým periodikem Městské části Praha 13. Čím tedy chceme, aby časopis skutečně byl? Politickou platformou nebo nositelem věcné informace pro občana o dění na třináctce? Jsme jednoznačně, na rozdíl od Zelených a Pirátů, pro to druhé. Aby STOP byl objektivním zpravodajem o naší městské části a nikoli politickým plátkem. Koneckonců každý občan se může veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 13 sám zúčastnit a není proto nutné, aby jedna z politických stran tyto informace ze zasedání zprostředkovávala prostřednictvím svých článků ve STOPu. Obzvlášť, když jsou kompletně k dispozici na webu Prahy 13. Každá strana může své politické názory šířit prostřednictvím svých webových stránek nebo sociálních sítí.

Klub zastupitelů koalice KDU-ČSL a hnutí STAN

 

Klub ODS v Praze 13 přistupuje k nákupu energií na základě  několika faktorů. Dle právních stanovisek, a zcela logicky, je při hospodaření s veřejnými prostředky nutno postupovat co nejekonomičtěji. Přičemž tzv. zelená energie vychází ve všech variantách pořízení vždy ve finále dráž nežli energie z kombinovaných zdrojů.

Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, jak se odpovědní činitelé z městských částí, kteří postupují jinak a nakupují tzv. zelenou energii, vyrovnají s faktem, že při nákupu nepostupují s péčí řádného hospodáře, neboť například dle článku média Ekolist.cz 23. 8. 2019 Tisková zpráva |Strana zelených Praha: Praha 3 přechází na zelenou energii, sami uvádějí, že energii nenakupují nejlevněji a tím zatěžují veřejný rozpočet (všechny občany).

Jak se se zvýšením tohoto výdaje smíří občané, pro něž tím zcela logicky dojde k omezení kvality ostatních služeb, je otázka spíše pro příští volby.

Vzhledem k tomu, že i z výše uvedeného článku vyplývá, že Česká republika není ve zmíněné problematice rozhodně premiantem, je celkem očekávatelné, že nadřízené a kontrolní orgány budou nahlížet na tento hazard spíše skepticky.

Přestože sami maximálně razíme co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí a podporujeme všechna úsporná opatření, která mají logiku a jsou ověřená, zájem občanů MČ Praha 13 je pro nás zásadní prioritou a odmítáme připustit, aby se naši obyvatelé stali objektem neověřených experimentů.

Za Klub zastupitelů ODS Praha 13 Petr Zeman

 

 

 

 

Vytisknout