Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
 12. 2. 2020


 Třináctá městská část zahájila ve středu 12. února ve spolupráci s Městskou policií
hl. m. Prahy již třetí ročník seniorské akademie. Jedná se o cyklus dvanácti vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením. Akademie bude probíhat v období od 12. února do 29. dubna 2020 v odpoledních hodinách v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí v Nových Butovicích.

Akademii slavnostně zahájil starosta MČ David Vodrážka, který na úvod řekl: „Jsem velmi rád, že se naši senioři účastní tohoto speciálního studijního programu a že si uvědomují, že jsou to bohužel právě oni, kdo jsou v dnešním světě nejvíce zranitelní. Rád bych poděkoval odborným lektorům, kteří se budou téměř tři měsíce věnovat našim starším spoluobčanům a pomáhat jim zorientovat se ve složitých životních situacích a nabídnou jim efektivní a účinnou pomoc.“

Přítomna byla i radní Aneta Ečeková Maršálová, stejně jako zástupci Městské policie hl. m. Prahy - ředitel obvodního ředitelství Praha 13 Hynek Svoboda a Martina Vymyslická z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy.

Do akademie se přihlásilo na osm desítek občanů, kteří se v průběhu celého cyklu mohou dozvědět užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci a také domácího násilí.

Michala Králová
tisková mluvčí MČ Praha 13

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: kralovam@praha13.cz

 SENIOR AKADEMIE P 13 1

SENIOR AKADEMIE P 13 (2
Vytisknout