Vážení spoluobčané,
rok 2021 pro nás všechny začal v nouzovém stavu a  přeji vám všem především pevné zdraví!

Pro městskou část se stala prioritou péče o seniory a zajištění maximální možné míry fungování škol a školek. Právě omezení týkající se školství a volnočasových aktivit nejvíce zasáhla do běžného provozu rodin. Nejen, že jsme museli omezit kulturní, sportovní a další aktivity, které obyvatelům městské části přinášejí kvalitně strávený volný čas, ale upraven byl i chod Střediska sociálních služeb Prahy 13, Domova pro seniory Zity Kabátové, všech vzdělávacích organizací a samozřejmě také radnice samotné. Vše se odehrává v režimu, který jsme nikdy před tím nezažili. Musím poděkovat všem, kteří se této změně postavili čelem, díky obdivuhodnému nasazení se vše daří zvládnout. S ohledem na zdraví nás všech a maximální bezpečnost jsme se bohužel museli vzdát úzkého kontaktu, na který jsme byli zvyklí.

Radnice je pro své občany otevřená a zaměstnanci jim ochotně pomáhají řešit jakékoli životní situace. Pozornost jsme zaměřili i na veřejný prostor a jak se během roku ukázalo, tento směr je více než správný. Investujeme do revitalizace parků, hřišť a obecně se budeme soustředit na to, abychom v katastru naší městské části neustále kultivovali volně přístupná místa – parky, zeleň, veřejná prostranství, hřiště a také vnitrobloky.

Buďme k sobě ohleduplní, pomáhejme si, radnice je tu pro vás.

Váš starosta
Ing. David Vodrážka

Vytisknout