Vážené dámy, vážení pánové, milí sousedé,


začíná další rok a s ním přicházejí i související nové plány. Věřím, že uplynulé Vánoce přinesly do našich domovů chvíle obyčejné radosti a příjemný čas s našimi nejbližšími. 

Máme před sebou nelehké výzvy, inflace a rapidní nárůst cen energií i stavebních materiálů přinášejí komplikace do každého rodinného rozpočtu a nejinak je to s radniční kasou. Jsme jedna z mála pražských radnic, která není zatížena úvěry ani půjčkami. Tento fakt je skvělou výchozí pozicí do nového roku a jsem přesvědčen, že dlouhodobým zodpovědným hospodařením se nám podaří úspěšně projít i dalšími roky.

Do roku 2023 vám přeji především pevné zdraví, je tím nejdůležitějším, co máme. Přistupujme ke svému životu s optimistickým nadhledem a važme si drobných radostí i úspěchů. Malé radosti můžeme tvořit každý den a také pochvalou a oceněním můžeme zpříjemnit den někomu jinému. Pomáhejme si a buďme k sobě ohleduplní.

David Vodrážka

Vytisknout