Vážené dámy, vážení pánové, sousedé,

děkuji všem, kteří jste přišli k volbám a dali tak najevo, že vám na vedení naší městské části záleží. Vážím si všech hlasů a vaše důvěra pro mě i pro nás všechny znamená opravdu mnoho. 

Jsem rád, že se nám ihned podařilo dojednat funkční koalici, kterou budu mít tu čest i nadále vést jako starosta naší skvělé Třináctky. 

Slibuji, že uděláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. 

Váš

David Vodrážka

Vytisknout