Technická správa komunikací zahájila práce na rekonstrukci křižovatky Bucharova x Rozvadovská spojka. Jedná se o nepoužívaný úsek na východním konci komunikace, kde vznikne nájezdová rampa na ulici Bucharova. Práce budou probíhat do poloviny prosince. 

Nájezd na pražskou Rozvadovskou spojku z Bucharovy ulice v Praze 13 zlepší nová nájezdová rampa. Cílem je zlepšit průjezdnost oblastí a zvýšit bezpečnost provozu. Rozvadovská spojka navazuje na plzeňskou dálnici D5 a v budoucnu je plánována navazující Radlická radiála, po které řidiči dojedou až na Smíchov a napojí se na městský okruh. Jedná se o novostavbu větve na stávající mimoúrovňové křižovatce Bucharova, která je řešena jako dočasná do doby zahájení výstavby Radlické radiály. Důvodem stavby nové větve je zlepšení dopravy v křižovatce ulic Bucharova a Pekařská, kde se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku ve směru od Butovic tvoří kolony a situace zde bývá nepřehledná, a to i ve směru na Motol. Vypuštěním tohoto dopravního směru a jeho nahrazením novou rampou na Rozvadovskou spojku v křižovatce Nárožní a Bucharova, dojde ke zlepšení dopravních poměrů této oblasti a bezpečnosti, zejména pro cyklisty ve směru Butovice – Motol.

Rozvadosvká spojka
Rozvadovská spojkaRozvadovská spojkaRozvadovská spojka
Vytisknout