Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0295/2017 ze dne 6. 12. 2017 schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018.
Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 je zveřejněno na úřední desce MČ Praha 13.
Dále je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraveno k nahlédnutí v písemné podobě.
Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

Ing. David Vodrážka
starosta


Důvodová zpráva

Provizorium 2018

Usnesení ZMČ

Vytisknout