Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2019 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2019 (schváleno RMČ Praha 13 č. UR 0479/2019 ze dne 18.11.2019)

 

I. Hlavní činnost

 

Důvodová zpráva k rozboru hospodaření

Tabulky hlavní činnosti

 

 

II. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 včetně správcovských firem

 

Komentář

Tabulky zdaňované činnosti

 

 

III. Příspěvkové organizace  MČ Prahy 13

 

Důvodová zpráva a tabulky (ZŠ, MŠ, DDM Stodůlky, Rekreační objekt Kozel)

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb - komentář

Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb - tabulka

 

 

IV. Účetní závěrka za 1. - 3. čtvrtletí 2019

 

Příloha č. 1 - Rozvaha

Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztrát

Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 - Příloha

Příloha č. 6 - 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu

 

 

Seznam zkratek

Vytisknout