Letošní mírná zima umožnila Technické správě komunikací hlavního města Prahy (TSK) zahájit stavební sezonu dříve, než bylo v minulých letech obvyklé. V Praze 13 dokončil v průběhu jara správce komunikací souvislou údržbu vozovky Jeremiášovy ulice a to v úseku mezi Smíchovskou a Archeologickou ulicí a zahájil další etapu oprav ulice Bucharova. Třetí významnou akcí, kterou na našem území v současné době TSK zajišťuje, je oprava mostu v Líšnické ulici. Ta svým rozsahem rovněž zasahuje do provozu v Jeremiášově ulici.

  To, že stavební práce přinášejí menší či větší omezení, je samozřejmě pochopitelné. Co ale už pochopitelné není a co vedení městské části, řidiči motorových vozidel i ostatní účastníci provozu oprávněně kritizují, jsou nevhodně zvolené objízdné trasy, dlouhé termíny prací nebo koordinace staveb. Ta je špatná, mnohdy téměř žádná. A nejde jen o stavební práce v jedné městské části, ale o (ne)koordinaci oprav a rekonstrukcí komunikací včetně navazujících prací v celém hlavním městě. A výsledek? Každodenní nemalé dopravní komplikace.

  Městská část Praha 13 se snaží negativní dopady stavebních prací, jejichž investorem je Magistrát hlavního města Prahy, alespoň eliminovat. Díky jednáním s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, tedy správcem komunikací, a zástupci investora, tedy pražského magistrátu, se nám například podařilo zajistit, aby stavební práce na mostě v Líšnické ulici, který vede přes frekventovanou Jeremiášovu ulici, neohrozily přístup k bytovým domům a samozřejmě také ke hřbitovu. Pozitivní je, že práce pokračují podle harmonogramu, takže plánované dokončení koncem září by mělo být dodrženo. Co se nám ale přes veškerou snahu ovlivnit nepodařilo je zcela nepochopitelné magistrátní rozhodnutí - cyklopruhy. S panem starostou jsme toto rozhodnutí magistrátu rozporovali, bohužel marně. S ohledem na bezpečnost cyklistů nemají podle našeho názoru cyklopruhy na páteřní komunikaci typu Jeremiášova co dělat.

  Samozřejmě chápeme, že k určitému souběhu prací negativně zasahujících do dopravy v hlavním městě bude docházet. Protože naší snahou a cílem jsou zlepšení koordinace stavebních prací, zkrácení termínů jejich dokončení a včasná informovanost veřejnosti, budeme s TSK a s představiteli hlavního města Prahy jednat i nadále. I když ze strany pražského magistrátu bohužel není komunikace se současným vedením hl. města v oblasti dopravy na nejlepší úrovni, budeme hledat taková řešení postupu prací, která by minimalizovala negativní dopad na silniční provoz a plynulost dopravy v naší městské části.

 

  David Zelený, zástupce starosty

 

Vloženo: 24.06.2020 – Eva Černá ; Přečteno 606 x
Vytisknout