oppk+prague+eu 2.jpg

 

Investiční záměr je realizován v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Prioritní osa č. 2 – životní prostředí.
Koncepčně navazuje na předešlý úspěšný projekt OŽP MČ Praha 13 – Revitalizace sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Jedná se opět o revitalizace veřejných prostranství v obytných územích na sídlišti.
Vlastní realizace probíhá od roku 2014 do roku 2015. Navržená zeleň by měla esteticky doplnit veřejná prostranství, potlačit hlučnost hřišť a vytvořit příjemnější mikroklima zejména v letních měsících. Sportovní a dětská hřiště budou odhlučněna a vybavena novými herními i sportovními prvky.

Jedná se o revitalizaci veřejných prostranství tří funkčních celků zeleně na sídlišti Lužiny a Nové Butovice, Praha 13.

Revitalizace parkové plochy a dvou dětských hřišť při ul. Neustupného na Lužinách opticky i funkčně propojí dnes nesourodé veřejné prostranství. V rámci celkové rekonstrukce jsou naplánovány sadové úpravy, umístění nového mobiliáře i rekonstrukce obou dosluhujících dětských hřišť. Objeví se šplhací kovové konstrukce se sítěmi, lezací stěna, houpačky, aeroskate, houpadla, trampolína, pískoviště, lavičky ve tvaru telefonu, a další drobný mobiliář. Projekt počítá s novými výsadbami stromů, kvetoucích keřů i trvalek, plochu sjednotí nově založené trávníky.


oppk neustupneho 1.jpgRevitalizace prostranství před Fakultní základní školou Trávníčkova na Lužinách řeší rekonstrukci pochozích dlážděných povrchů, stavebních prvků, dosluhujících opěrných zídek i  mobiliáře na celé ploše. Stavební úpravu doplní nové výsadby stromů.

oppk travnickova 1.jpg


Herní prvky na dětském hřišti v ulici Fingerova, Nové Butovice dosloužily a byly demontovány. Po odstranění nevzhledných betonových bloků vznikne venkovní posilovna se třemi posilovacími stroji, pergolou a dalším estetickým městským mobiliářem.
oppk fingerova 1.jpg

 

 

Vytisknout