Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

30. 06. 2023
Revitalizace veřejného prostoru v Nových Butovicích 

Městská část Praha 13 dokončuje rekonstrukci prostranství před Fakultní základní školou Mezi Školami a navazující parkové plochy. Vznikají nové travnaté plochy a záhony, nového povrchu se dočkaly i chodníky.

„Revitalizace veřejného prostoru ve vnitroblocích realizujeme pravidelně již od roku 2008. Okolí základních škol ve vnitroblocích je třeba upravit tak, aby poskytovalo skutečně kvalitní prostory pro děti, jejich rodiče, ale i místní obyvatele. Rekonstrukce prostranství před základní školou je první etapou revitalizace celého vnitrobloku Petržílkova - Nušlova. Právě se dokončuje kompletní vyměněna povrchu, přibyde zeleň a samozřejmě také městský mobiliář, jako jsou například tolik potřebné lavičky. V září do místní školy děti půjdou po nových chodnících,“ informoval starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Součástí úprav bylo také odstranění poškozených a nevzhledných vyvýšených záhonů, kde se v jalovcích kupily obtížně odstranitelné hromady odpadků, odstraněny byly i nádoby s alergenní škumpou. Vyměněn byl povrch okolo sochy „Závit“ od Čestmíra Sušky, která vznikla v době výstavby sídliště. V místě bývalých vyvýšených záhonů byla vymodelována terénní vlna a na ní je na každé straně vysazen jeden solitérní strom. Na severním okraji vzniká pás trvalkových výsadeb. Plocha okolo stromů byla zatravněna. V místě parčíku došlo ke zvětšení travnatých ploch a zmenšení plochy se živičným povrchem. „Plocha je koncipována jako klidová a relaxační zóna. Celý prostor se díky těmto úpravám otevře a prosvětlí. Přispěje také ke zlepšení mikroklimatických podmínek v okolí školy a významně podpoří kvalitnější využití lokality žáky, rodiči i místními obyvateli,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

Na rekonstrukci prostranství před FZŠ Mezi Školami získala městská část dotaci ve výši 5,5 mil. Kč z Klimatického plánu hlavního města Prahy.


Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.cz


Mezi školami - revitalizaceMezi školami - revitalizaceMezi školami - revitalizaceMezi školami - revitalizace
Vytisknout