ogost fžp

V současné době zahájila MČ Praha 13 práce na projektu Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13, který byl podpořenStátním fondem životního prostředí ČR.

Vlastní realizací projektu dojde k výraznému zkvalitnění životního prostředí, bydlení a života obyvatel, ke zvýšení funkčnosti zeleně, estetičnosti, bezpečnosti a také k zjednodušení údržby zeleně. Cílem navrhovaného řešení je začlenit do systému městské zeleně dosud nevyužité plochy určené územním plánem k využití pro zeleň a rekreaci. 

Práce vedoucí k obnově zeleně, veřejných ploch a odpočinkových zón se budou týkat lokality kolem valu u Malé Ohrady a okolí cvičiště v Třebonicích. Výsledkem budeozelenění parcel mezi ul. Jeremiášova a ul. K Sopce směrem k Prokopskému údolí (val u Malé Ohrady) a úprava okolí třebonického hasičského cvičiště.

Realizaci výše uvedeného projektu lze rozčlenit do dvou fází. První, která byla už zahájena, zahrnuje kompletní vyčištění a vykácení porostů na základě dendrologického průzkumu. Druhá fáze zahrnuje vlastní realizaci sadových a stavebních úprav u Malé Ohrady a v Třebonicích.

Revitalizace-mapa 1
Práce v okolí valu u Malé Ohrady budou zahrnovat zemní práce, nové terénní úpravy, vybudování pěších komunikací, osazení navrženého mobiliáře, sadové a parkové úpravy.

Revitalizace-mapa 2

V okolí hasičského cvičiště v Třebonicích bude provedeno pokácení stávajících stromů a odstranění stávajícího porostu, dále bude provedena plošná úprava terénu a osazení novou zelení.


Realizace projektu přispěje k rozšíření a ke zkvalitnění možností využívání dalších zelených ploch ve zmíněných lokalitách, a to nejen na procházky, volnočasové aktivity, ale i pro relaxaci a odpočinek.

Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení

 

Vytisknout