oppk 2015


V loňském roce zahájila Praha 13 celkovou rekonstrukci Třebonického rybníka. V první etapě bylo odstraněno již nepoužívané brouzdaliště,  vystavěna nová hráz a vybudováno zcela nové vypouštěcí potrubí se zvýšenou kapacitou, takže do budoucna už nebude docházet k přelévaní hráze rybníka a k zaplavování okolních pozemků a majetku obyvatel pod ním. Za tuto investiční akci zaplatila městská část 1,9 milionu Kč.

Další navazující etapou, na kterou MČ Praha 13 získala dotaci v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost pod názvem Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13 reg. č. CZ.2.16/2.1.00/25566, je odstranění usazených sedimentů na dně, odstranění vzrostlého rákosí, které zaplevelilo rybník a obnovení zóny rákosí v některých jeho obvodových částech, aby byl zachován přirozený stín a úkryt pro život a rozmnožování ryb, obojživelníků, měkkýšů a ptáků.

Protože firma, která zvítězila ve veřejné zakázce na odbahňovací práce, odstoupila od podpisu smlouvy, došlo bohužel k posunutí termínu zahájení prací. Ve druhé polovině srpna ale bylo odbahnění zahájeno a mělo by být dokončeno nejpozději do října. Děkujeme třebonickým obyvatelům za trpělivost a věříme, že po ukončení prací se opět rybník stane cílem vycházek i cyklistických výletů a vrátí se sem i oblíbené Třebonické letní hry.
Vytisknout