oppk+prague+eu 2.jpg

Investiční záměr je podpořen v rámci13. výzvy OPPK. Koncepčně navazuje na předešlý úspěšný projekt OŽP MČ Praha 13 – Revitalizace sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Jedná se opět o revitalizaci veřejného prostranství v obytných územích na sídlišti. Je kladen důraz na revitalizaci dětského hřiště v rámci veřejné zeleně. Dojde ke zvýšení bezpečnosti a kvality dětského hřiště i odpočinkové zóny v ulici Petržílkova. Projekt je v souladu s koncepcí rozvoje městské části v oblasti životní prostředí.

 

Cílovou skupinou jsou děti od 1 do 4 let z důvodu, že v blízkosti se nachází hřiště pro starší děti a chybí zde naopak hřiště pro nejmenší. V roce 2013 bylo dokončeno nedaleké hřiště Mezi školami, které je koncipováno jako loď v moři. Na novém hřišti bude zachováno pískoviště, jako stěžejní prvek pro nemenší děti. Hlavním herním prvkem je koráb. Dále se návštěvníci mohou těšit na houpačku hnízdo, pérák motocykl a herní prvek zvířátko. Hřiště doplní výsadba kvetoucí keřové skupiny, trvalkového záhonu a jednoho stromu jeřábu. Stavba bude dokončena do konce srpna 2015.Revitalizace hřiště Petržílkova

 

Vytisknout