Veřejné projednání Rekonstrukce DH ve vnitrobloku Chalabalova proběhlo 11. 4. 2018 v obřadní síni radnice.
Jedná se o celkovou rekonstrukci středové části vnitrobloku, zejména o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy. Prostor je rozčleněn oplocením ve tvaru kruhových obrazců, které představují obří hlemýždí ulitu. Křivky oplocení pokračují do středu hřiště a mění se na posedové zídky. Hřiště je určeno pro starší děti. Povrch bude tvořit říční písek (dopadové zóny) a betonová dlažba. Herní prvky (lanovka, šplhací kostky, prolézací oblouky, hnízdo k houpání) jsou určeny především pro rozvoj motoriky dětí (držení rovnováhy a koordinace pohybů). Hřiště doplní nový mobiliář.
Nejprve budou vykáceny 4 stromy, z nichž 2 podléhaly rozhodnutí o kácení, které vydal OOP. Stromové patro doplněno o další jedince (3x javor, 2x jírovec, 3x třešeň, 2x myrobalán). Nižší keřové patro bude kopírovat tvar šnečí ulity. U vchodu do hřiště je navržen trvalkový záhon.
V současné době je zahájena stavba, která bude dokončena do konce roku 2018.

Podrobný popis rekonstrukce je v přiložené prezentaci:
Průběh rekonstrukce DH Chalabalova

chalabalova 

Vytisknout