Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

 9. 12. 2021

 
Tradiční předání vánočních stromečků do všech 23 mateřských školek, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 13, se uskutečnilo i letos. Přibližně metrové živé smrčky, které se stanou trvalou součástí školních zahrad, si předškoláci zkrášlí vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Vedení radnice současně poděkovalo všem zaměstnancům mateřských školek za obětavou práci.

„Dlouholetou tradici předání živých stromků do všech mateřských školek jsme samozřejmě dodrželi i tento rok a věřím, že i letošní advent přinese do školek příjemně strávený čas pro všechny děti i zaměstnance. Letos při této příležitosti děkuji obzvláště všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům našich školek, kteří se ve značně složité době plné nejrůznějších opatření pečlivě starali a starají o naše nejmenší děti,“ zdůraznil starosta MČ Praha 13 David Vodrážka.

„Živé stromky do mateřských školek předáváme již několik let a jsem ráda, že se dětem tato předvánoční akce skutečně líbí. Vážíme si nejen tradic, ale i přírody, a právě proto do školek přivážíme živé stromky připravené rovnou na zasazení. V některých školkách rostou na zahradách smrčky z minulých Vánoc a u dětí se tak nenásilně vytváří pozitivní vztah k přírodě. Během příštího týdne si stromečky ozdobí a moc se těším na fotografie, které nám paní učitelky pošlou,“ dodala Marcela Plesníková, místostarostka MČ Praha 13.

Lucie Steinerová

tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

Předání stromků MŠ Čtyřlístek a MŠ HavajPředání stromků MŠ Čtyřlístek a MŠ HavajPředání stromků MŠ Čtyřlístek a MŠ HavajPředání stromků MŠ Čtyřlístek a MŠ HavajPředání stromků MŠ Čtyřlístek a MŠ HavajPředání stromků MŠ Čtyřlístek a MŠ Havaj
Vytisknout